Pink Horizontal Stripe Pointer یک تست روانشناسی باحال - جایی برای خنده

جایی برای خندهاین تست روانشناسی جالب رو انجام بدید و لذت ببرید . شما باید به 3 سوالی که پرسیده میشود پاسخ صحیح بدهید تا جواب سوالها
برای شما لذت بخش شود . البته شاید هم تعجب آور!! اما شما را سرگرم خواهد کرد
جواب سوالها در انتهای همین  هست اما به هیچ وجه تا سوالها را جواب ندادید به سراغشان نروید چرا که هم خودتان را گول زدید
هم این تست مزه و شیرینی خود را از دست خواهد داد!! پس یک قلم کاغذ بردارید و به ترتیب سوالها را جواب دهید
پس شروع میکنیم

حیوانی که در زیر نوشته شده را به ترتیبی که دوست دارید انتخاب کنید و بنویسید
پلنگ - اسب - گاو - خوک - گوسفند


کلمات نوشته شده در زیر را با یک لغت توصیف کنید
سگ
گربه
موش
Coffe - کافی

دریا

در مقابل هرکدام از رنگهای زیر اسم یکی از دوستانتان را که فکر میکنید شخصیتش به رنگ می خورد را بنویسید

نارنجی
قرمز
سبز
زرد
سفید

  

سوال اول - حیواناتی که گفته شد هر کدام نشاندهنده یکی از مشغولیات یا دارایی های شما در زندگی است و اینکه کدامیک را بر دیگری اولویت داده اید نشان میدهد که شما به کدامیک اهمیت بیشتری می دهید
گاو نشاندهنده ی شغل و کار
پلنگبر نشاندهنده ی غرور
گوسفند نشاندهنده ی عشق و احساسات
خوک نشاندهنده ی پول
اسب نشاندهنده ی خانواده


سوال دوم - توضیحاتی که در مورد کلمات دادید در حقیقت برای افرادی که در پایین نوشته ایم میباشد
سگ = شخصیت شما
گربه = آنکه در زندگی شریک شماست
موش = دشمن
*** = coffe کافی
دریا = زندگیتان


سوال سوم -در زیر نام هر کدام از دوستانتان را که به رنگها نسبت داده بودید در زیر بجای رنگ انتخاب شده بگذارید و ببینید
زرد = کسی که شما هیچ وقت فراموشش نخواهید کرد
نارنجی = کسی که شما فکر میکنید یک دوست واقعی هست
قرمز = کسی که شما واقعا دوستش دارید
سفید =کسی که شما با او یک روح هستید ولی در 2 بدن
سبز = کسی که شما در ادامه ی زندگیتان او را فراموش خواهید کردنوشته شده در سه‌شنبه 12 شهریور 1392ساعت 00:41 توسط masoumeh نظرات (2)


 Design By : Pichak