Pink Horizontal Stripe Pointer جواب دندان شکن - جایی برای خنده

جایی برای خنده


دختر با ظاهری ساده و نه مذهبی در حال عبور از خیابان بود...

پسری از تو پیاده رو داد زد سیبیلو چطوری؟؟؟؟

دختر خیلی خونسرد تبسمی زد و جواب داد!!!!!!!!!

وقتی تو ابرو برمیداری ، من سیبیل میذارم تا این جامعه یک مرد داشته باشه

پسر سرخ شد و چیزی نگفت.....

                        فکر میکنی قیافه پسر اون موقع چه شکلی شد؟؟؟

                                         

نوشته شده در دوشنبه 30 تیر 1393ساعت 09:58 توسط masoumeh نظرات (0)


 Design By : Pichak